หัวใจที่ไร้แรงบิน

ทุกครั้งที่มองสบตาเธอ หัวใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะ
อยากเข้าไปคุย นั่งใกล้ๆ แต่คนที่นั่งข้างเธอเขาดูดี
จนฉันรู้สึกอาย ปลอบใจว่าเธอสองคนเหมาะสมกัน
ดีแล้ว แต่ข้างในใจกลับร้องว่า "จากนี้และตลอดไป
หัวใจคงมีเพียงเธอ"

คำเรียกร้องของหัวใจ

ก็เพราะใจร่ำร้องให้มาหา
มาสบตามาใกล้ชิดมาเอื้อนเอ่ย
พูดคุยกันหัวเราะเหมือนเช่นเคย
ให้ผ่านเลยช่วงเวลาว้าเหว่ใจ