ใต้ลม

วันที่ใจอ่อนแอแทบร้องไห้

วันที่ไม่มีใครให้คิดถึง

วันที่คอยเฝ้าคิดคิดคำนึง

อยากมีใครสักคนคอยปลอบใจ