เปลี่ยนไป

เป็นคนที่เคยมีความหมาย
เป็นคนที่เคยสำคัญ
เป็นคนที่เคยผูกพัน
เป็นคนที่เคยมีค่าต่อใจ
กลายเป็นแค่ส่วนเกิน
กลายเป็นแค่ทางที่ผ่านไป
เมื่อเธอเจอคนที่มาใหม่
และเขาคือคนที่ใช่ ...สำหรับเธอ