เดิมๆ

ทุกครั้งที่คิดถึง

ก็ทำให้ใจหวั่นไหว

ทุกครั้งที่ไม่มีใคร

อยากให้เธอมานั่งเคียง

ถึงไม่เคยบอกว่ารัก

แต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียง

ใจมันรู้สึกแค่เพียง

เพียงโลกนี้มีเราสองคน