เปลี่ยนไป

เป็นคนที่เคยมีความหมาย
เป็นคนที่เคยสำคัญ
เป็นคนที่เคยผูกพัน
เป็นคนที่เคยมีค่าต่อใจ
กลายเป็นแค่ส่วนเกิน
กลายเป็นแค่ทางที่ผ่านไป
เมื่อเธอเจอคนที่มาใหม่
และเขาคือคนที่ใช่ ...สำหรับเธอ

ลืมยากทั้งที่เจ็บ

แม้ว่าเธอจะเลือกเขา
แม้ว่าเราจะไปกันไม่ได้
แม้ว่าเป็นเขาที่รออยู่เส้นชัย
คนที่ถูกทิ้งไว้กลางทาง...ยังรักเธอ