คอยเธอคนเดียว

คอย....นานแค่ไหนแล้วที่คอย
เธอ.... ปล่อยฉันให้เฝ้าเพ้อละเมอหา
คน....คนนี้รอเธอเสมอมา
เดียว....ดายผ่านเวลามาเนิ่นนาน