ยินดีเสมอ

ที่วันนี้เห็นเดินคนเดียว
ใช่ว่าเป็นความตั้งใจ
แต่ที่จริงแล้วคือไม่มีใคร
จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ยินดี

Please don't.

ถ้าวันหนึ่ง คนที่ใช่
กลายเป็นคน ที่เคยชอบ
ถ้าคนที่เคย เป็นคำตอบ
มันเปลี่ยนไปกลายเป็นอื่น

อย่าหลอกกันอีกได้ไหม
อย่าหลอกใจให้ทนฝืน
ต่างคนต่างแยกยืน
หากแข็งขืน คงเป็นฉันที่เจ็บเอง

เปลี่ยนไป

เป็นคนที่เคยมีความหมาย
เป็นคนที่เคยสำคัญ
เป็นคนที่เคยผูกพัน
เป็นคนที่เคยมีค่าต่อใจ
กลายเป็นแค่ส่วนเกิน
กลายเป็นแค่ทางที่ผ่านไป
เมื่อเธอเจอคนที่มาใหม่
และเขาคือคนที่ใช่ ...สำหรับเธอ

ลืมยากทั้งที่เจ็บ

แม้ว่าเธอจะเลือกเขา
แม้ว่าเราจะไปกันไม่ได้
แม้ว่าเป็นเขาที่รออยู่เส้นชัย
คนที่ถูกทิ้งไว้กลางทาง...ยังรักเธอ

สุดแต่ใจ

คำว่ารักคำนี้มีความหมาย
คือสัญญาที่ใจใฝ่ฝันถึง
คือความคิดที่ผูกติดความคำนึง
คือที่ซึ่งใจสองดวงได้พักนอน

คำว่ารักในวันที่หมดความหมาย
ให้ปวดใจทุกครั้งที่คิดถึง
เฝ้าหลอนหลอกในทุกห้วงคำนึง
หมดความซึ้งมีน้ำตาเวลานอน