แล้วยังไงดี

อกหักเพราะรักจริง
ถูกทิ้งเพราะจริงใจ
ถูกหลอกเพราะดีเกินไป
จะให้ทำยังไง ...ก็ใจมันรักดี

ประสานใจ

หลายปีที่ให้รอ
เคยท้อก็หลายหน
แต่สาเหตุที่ยังทน
คือความเชื่อใจที่ให้กัน

ไม่เคยขอมากกว่านี้
เท่าที่มีก็พอแล้ว
ให้เราสองมั่นคงและแน่แน่ว
กี่ร้อยพันปัญหาจะฝ่าเดิน

ยินดีเสมอ

ที่วันนี้เห็นเดินคนเดียว
ใช่ว่าเป็นความตั้งใจ
แต่ที่จริงแล้วคือไม่มีใคร
จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ยินดี

Please don't.

ถ้าวันหนึ่ง คนที่ใช่
กลายเป็นคน ที่เคยชอบ
ถ้าคนที่เคย เป็นคำตอบ
มันเปลี่ยนไปกลายเป็นอื่น

อย่าหลอกกันอีกได้ไหม
อย่าหลอกใจให้ทนฝืน
ต่างคนต่างแยกยืน
หากแข็งขืน คงเป็นฉันที่เจ็บเอง

เปลี่ยนไป

เป็นคนที่เคยมีความหมาย
เป็นคนที่เคยสำคัญ
เป็นคนที่เคยผูกพัน
เป็นคนที่เคยมีค่าต่อใจ
กลายเป็นแค่ส่วนเกิน
กลายเป็นแค่ทางที่ผ่านไป
เมื่อเธอเจอคนที่มาใหม่
และเขาคือคนที่ใช่ ...สำหรับเธอ