หนึ่งกำลังใจ(แด่คนคุ้นเคย)

ท้องฟ้าที่ดูหม่นหมอง
ลมต้องใบไม้สั่นไหว
ความเหงาเข้ามาเยี่ยมใจ
วันใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม

ถึงแม้วันนี้จะเหงา
อย่าโศกอย่าเศร้าซ้ำเติม
หากต้องการกำลังใจเพิ่ม
กลับมาที่เดิม...ที่ตรงนี้

ตรงที่มีฉันคอยอยู่
คอยรับรู้ทุกความเป็นไป
คอยฟังทุกความในใจ
จนกว่าใหม่(ที่ดีกว่า)จะมาเยือน