ตัวเลือก

ไม่ได้จะซ้ำเติม
แค่อยากให้เริ่มชีวิตใหม่
เสียใจกับเขาได้อะไร
เสียเขาไปเสียน้ำอย่าเสียใจ

อยู่ตรงนี้ก็ช่วยมองดูหน่อย
อย่างน้อยน้อยก็พอช่วยให้ยิ้มได้
ถึงแม้สุดท้ายแล้วจะจากไป
ถ้าหัวใจได้แรงคืนก็ยินดี

ฉัน?

คนที่เธอเคยเมิน
คนที่เธอไม่สนใจ
คนที่เธอมองข้ามไป
คนที่ไม่มีความสำคัญ