ลืมยากทั้งที่เจ็บ

แม้ว่าเธอจะเลือกเขา
แม้ว่าเราจะไปกันไม่ได้
แม้ว่าเป็นเขาที่รออยู่เส้นชัย
คนที่ถูกทิ้งไว้กลางทาง...ยังรักเธอ