Change

ไม่เคยได้รักใคร
ไม่เคยจะใส่ใจ
แต่วันนี้เปลี่ยนไป
เพราะเธอเดินเข้ามา

เปลี่ยนทุกความรู้สึก
เปลี่ยนวันที่ไร้ค่า
ให้ดูมีราคา
มีเป้าหมายเพื่อไปถึง

เดินข้างจับมือฉัน
สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่
หนทางจะไกลใกล้
จะก้าวไปพร้อมๆ กัน