Belove

วันเวลาที่หมุนผ่าน
เส้นทางที่ยาวไกล
พิสูจน์ว่าหัวใจ
มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

ขอแค่รู้ข่าว

นานแค่ไหนที่ไม่ได้เจอหน้า
นานแค่ไหนที่เวลาพรากเราห่าง
นานแค่ไหนที่เดินคนละทาง
ส่งข่าวบ้างพอเติมไฟใจคนรอ
เมื่อใดใจอ่อนล้า
ยังมีคนคนหนึ่ง
คอยเฝ้าเป็นที่พึ่ง
รับฟังปัญหาใจ