คนอยู่ใกล้ ไม่ใช่คนถูกเลือก

เป็นฉันเองที่นั่งอยู่ตรงนี้
เป็นฉันเองที่คอยอยู่ใกล้
เป็นฉันเองที่หวงและห่วงใย
เป็นฉันเองที่ไม่เคยห่างกัน

เป็นเขาใช่ไหมที่ใจเธอห่วงหา
เป็นเขาใช่ไหมที่ใจเธอฝันถึง
เป็นเขาใช่ไหมที่ใจเธอคิดคำนึง
เป็นเขาใช่ไหมที่เป็นหนึ่งในใจเธอ