สุดแต่ใจ

คำว่ารักคำนี้มีความหมาย
คือสัญญาที่ใจใฝ่ฝันถึง
คือความคิดที่ผูกติดความคำนึง
คือที่ซึ่งใจสองดวงได้พักนอน

คำว่ารักในวันที่หมดความหมาย
ให้ปวดใจทุกครั้งที่คิดถึง
เฝ้าหลอนหลอกในทุกห้วงคำนึง
หมดความซึ้งมีน้ำตาเวลานอน