Sorry

วันที่เธอเดินจาก น้ำตามันไหลออกมา รู้ไหม

มันยากที่จะทำใจ เพราะเธอทิ้งไป ไม่ใยดี

วันนี้เธอโดนเขาทิ้ง แล้วจะขอกลับมาอยู่ตรงนี้

บอกได้เลยว่า ขอโทษที ที่ตรงนี้....ไม่มีเธออีกต่อไป