คนไกล

"เป็นยังไง สบายดีหรือเปล่า"

คำที่เราทักทายส่งภาษา

กับอีกคนที่ไม่เคยเห็นหน้า

แม้ดวงตาไม่เคยจะได้มอง

หลายถ้อยคำหลากรสส่งผ่านจอ

หลายคำขอคำอ้อนส่งตามสาย

ทั้งที่ไม่เคยรู้เขาเป็นใคร

แต่วางใจให้รับฟังทุกเรื่องราว

เก็บใบหน้าในความคิดเอามาฝัน

ใบหน้านั้นชั่งเด่นชัดมีความหมาย

แต่เป็นเพียงสิ่งสร้างขึ้นเพื่อหลอกใจ

"เขาคนนั้น"เป็นใครไม่รู้เลย

หวังลมๆแล้งๆ

แค่บางวันรู้สึกเหงา

นั่งเศร้าเพียงลำพัง

เหมือนคนไร้ความหวัง

ทั้งที่ใจยังไม่ยอม

รู้สึกเริ่มอ่อนล้า

แม้ว่ายังยืนไหว

หวังว่าคงมีใคร

กอดใจนี้ด้วยรักแท้