แทนคำขอบคุณ

เมื่อวันที่ฉันเหนื่อยล้า
เธอคือคนแคร์และเข้าใจ
เมื่อวันที่ฉันไม่มีใคร
เธอเคียงข้างอยู่ตรงนี้

ร้อยเรื่องทุกข์ที่เข้ามา
พันปัญหาที่โถมทวี
เพราะมีกำลังใจที่ดี
จึงกล้าจะฝ่าฟัน

วันนี้จึงขอตอบแทน
ความดีที่มีให้ต่อกัน
ให้เธอเป็นคนสำคัญ
ให้ฉันได้อยู่ข้างๆ กาย

ขอสัญญาด้วยจริงใจ
ลูกผู้ชายพูดคำแท้
จะรักและดูแล
จนวันสุดท้าย...วันที่กายคืนสู่ดิน

No comments: